utolsó frissítés: 2007. febr. 7.


1. Személyi adatok:


Név: Oláh Sándor
Születés helye, ideje: Homoródalmás, 1954.
Email: issigyo@yahoo.com

2. Kutatási tevékenység:

A csíkszeredai KAM - Regionális és Antropológiai Kutatások Központjának alapító tagja. Az intézet megalakulásától (1990) részt vett a különböző kutatási programokban, illetve bekapcsolódott anyaországi intézetek székelyföldi kutatásaiba (Politikatudományok Intézete, Kisebbségkutató Intézet, Teleki László Intézet).

3. Kutatási témák:

  • vallási és etnikai identitás a két világháború között egy Homoród menti faluban,
  • székelyföldi életformaváltás a szocializmus korszakában (kutatás oral history módszerrel),
  • cigány - magyar kapcsolatok székelyföldi falusi környezetben,
  • a falusi térségek gazdasági-társadalmi változásai 1989 után, elszegényedési folyamatok, falusi vállalkozások a Székelyföldön,
  • hatalom és társadalom az ötvenes években a Homoródok mentén, (a kollektivizálás korszakának társadalmi, politikai változásai, 1949-1962),
  • állam és társadalom viszonyrendje 1940-1944 között két székelyföldi megye példáján (kormányzati fejlesztések, modernizációs törekvések)
  • interetnikus kapcsolatok vizsgálata a Székelyföld peremvidékén.
  • a Székelyföldről Magyarországra irányuló időszakos munkavándorlás hatásai
  • kulturális intézmények társadalmi környezete Hargita megyében.
  • Társszerzője az intézeti kiadványoknak (12 közös kötet, folyóirat), szakmai tanácskozások, konferenciák résztvevője volt.